Generelle betingelser

 • Efter at have takket ja-tak til et uforpligtenden tilbud, fremsendes en faktura, som fungerer som bindende kontrakt.
 • Denne kontrakt er indgået med sædvanlige forbehold for force majeure.
  Det påhviler dog den engagerede i videst mulig omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden til aftalt tid uanset forsinkelser eller aflysninger af transportmidler.
 • Tilbud er givet ud fra de af arrangøren givne oplysning, og væsentlige afvigelser kan resultere i en merpris.
 • Tilbud er givet udfra at der er tale om lukkede arrangementer med indbudte gæster.
 • Ved arrangementer med billetsalg*, aftales et grundhonorar, samt en fordeling af et eventuelt overskud af billetsalget.
 • Lasse Kvist er berettiget til at undlade at optræde, såfremt arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde, såvel i tilfælde af, at Lasse Kvist efter at have indfundet sig hindres i at optræde som aftalt, er Lasse Kvist berettiget til det fulde honorar/løn.
 • Alle opslag og annoncer i forbindelse med Lasse Kvists optræden, skal godkendes af Lasse Kvist forud for offentliggørelsen af disse.
 • Særlige bestemmelser og tilføjelser er kun gyldige, såfremt de er påført enslydende på alle kontrakteksemplarer.
  Hvad der ikke er anført i denne kontrakt har ingen gyldighed.

* Ved billetsalg forståes arrangementer, som har til hensigt at generere et overskud på Lasses optræden.

Betaling, afbud og forsinkelser

 • Det aftalte honorar skal betales til Lasse Kvist senest 8 dage efter arrangementet, med mindre andet er aftalt.
 • Når et tilbud er accepteret er bookingen bindende, og uanset hvilken som helst aflysningsgrund fra arrangørens side er det aftalte honorar/løn til engagerede erkendt skyldigt.
 • Kontrakten kan kun ophæves af engagerede, såfremt denne bliver tilbudt TV-optræden, shows i udlandet, eller en længerevarende kontrakt med fast arrangør, eller sygdom. I så fald forpligter engagerede at forsøge at skaffe en anden kvalificeret optrædende i stedet for. Lykkes dette ikke laves en aftale om en ny optræden, eller det fulde honorar tilbagebetales.
 • Ved forsinkelser på mere en 30 minutter lægges 15 % af honoraret til prisen.
 • Ved forsinkelser på mere end 45 minutter aflyses showet og det fulde honorar + 15 % af honoraret opkræves.
 • Lasse Kvist forbeholder sig retten til at videooptage optrædener, og til at bruge disse optagelser på sin hjemmeside og til markedsføring.
 • Video-/lydoptagelse fra arrangørens side er ikke tilladt.

Udstyr og ansvar

 • Lasse Kvist medbringer eget lydudstyr til op til 100 personer. Ved optrædener for mere end 100 personer er arrangøren ansvarlig for lydudstyret.
 • Ved udstyr opsat af arrangøren, skal der være et 220 v. strømstik, et XLR stik og et minijack-stik til rådighed. Lasse medbringer selv mikrofoner o.l.
 • Arrangøren er ansvarlig for sikkerheden under arrangementet, herunder at sikre forhold som gør optrædenen muligt.
 • Alkohol og beruselse kan være en hindring specielt ved hypnoseshows, og det er arrangørens ansvar at de tilstedeværende er i en tilstand så underholdningen kan gennemføres.
 • Arrangøren er ansvarlig for indsamling og behandling af nødvendige samtykker.
 • Arrangøren sørger for passende omklædningsrum samt drikkevarer (1/2 l. kildevand uden brus) til Lasse Kvist.

Fysiske rammer

 • Arrangøren er ansvarlig for at den nødvendige plads er til rådighed, det vil sige:
  • Ved mindshow: 2×2 meter placeret så alle kan se, og så ingen sidder bagved eller ved siden af Lasse.
  • Ved stand-up trylleri: 2×2 meter placeret så alle kan se, og så ingen sidder bagved eller ved siden af Lasse.
  • Ved tablehopping/walkaround: Trylleriet foregår i hænderne og ved bordene, så ingen scene er nødvendig.
  • Ved hypnoseshow: Plads til at minimum 10 stole kan stå ved siden af hinanden, og at der er minimum 2 meter mellem stolene og publikum, samt 1 meter bag stolene.
   Alle, også publikum, skal kunne sidde ned, og være placeret så de kan se, dog ikke ved siden af eller bag ved scenen.
   Publikummer skal være placeret i rækker, og må ikke sidde ved borde. Er rækkerne på mere en 10 stole bredde, skal der være et mellemrum på 1 meter, inden der kommer en ny række på 10 stole ved siden af.
   Arrangøren er ansvarlig for at stille de nødvendige stole til rådighed, og at stille dem op forud for showet.
   Scenen kan med fordel hæves lidt, men dette er ikke et krav.
  • Ved foredrag: 3×4 meter placeret så alle kan se, og så ingen sidder bagved eller ved siden af Lasse.
 • Arrangøren er ansvarlig for at stille en projektor og et lærred til rådighed, og at sætte dette op forud for showet.

Uddannelse og events

 • Betalingen af en uddannelse/ et event sker ved tilmeldingen (Med mindre andet er aftalt på forhånd).
 • Det fulde beløb skal være modtaget for at få adgang til det online materiale og til live undervisningen.
 • Skulle uddannelsen/eventet blive aflyst, eller datoen flyttet, tilbydes det fulde beløb tilbagebetalt.
 • Så snart holdet oprettes modtager du log-on oplysninger til uddannelsens onlineindhold og fælles forum.
 • For at opnå certificering på din uddannelse, er det nødvendigt at du er deltagende alle dagene, og i slutningen af forløbet kan udvise den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer.
 • Undervisningen kan videofilmes til efterfølgende brug på elevforummet.
 • Dit navn og e-mail vidergives til vores samarbejdspartner, for certificering og adgang til undervisningsmaterialet.

Brush-up af uddannelse

 • Du er altid velkommen til et gratis brush-up af uddannelser du tidligere har været på, såfremt der er ledige pladser på holdet, og det er et krav at du følger alt undervisningen, og er tilstede til alt liveundervisning.
 • Ved udeblivelse fra undervisningen vil du blive opkrævet 7.500,- for uddannelsespladsen.

Fortrydelsesret

 • Ved køb at digitale varer, f.eks. lydfiler, videofiler eller tekstfiler, kan du straks efter betalingen downloade varen. Der er 14 dages fortrydelsesret, såfremt produktet ikke er downloadet.
 • Ved køb af uddannelse eller kursus, har du 14 dages fortrydelsesret. Ved tilmelding modtager du loginoplysninger, og fortrydelsesretten bortfalder/fraskrives ved påbegyndelsen af uddannelsen, dvs. ved oprettelse af log-in og adgangen til undervisningsmaterialet.
 • Ved fortrydelse af et køb opkræves et administrationsgebyr på 1,5% af købssummen.
 • Køb af biletter og tilmelding til events kan ikke fortrydes, med mindre det er særskilt beskrevet ved det pågældende arrangement.
 • Ved aftaler om shows henvises der til afsnittet ”Betaling, afbud og forsinkelser

Personlige data

 • Når du handler med LasseKvist.dk giver du samtykke til at LasseKvist.dk, må indsamle og gemme data så som:
  • Navn.
  • Adresse.
  • Telefonnummer.
  • E-mail.
  • EAN- /CVR-nummer
 • Disse data gemmes gemmes, opbevares og slettes som beskrevet i databeskyttelsespolitikken.
 • Data sælges ALDRIG til en tredjepart.
 • Qua ovenstående accept af video-/lydoptagelse af LasseKvist.dk, kan dele af disse optagelse ligge offentligt tilgægeligt. Video, billeder og lydoptagelser kan IKKE kræves udleveret, men kan fjernes fra det offentlige rum ved hendvendelse til Kontakt@LasseKvist.dk
 • Videoptagelse opbevare på server i DK og udlandet.